Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu w ramach zamówienia na Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy: PPPT/RPOWM/DC1/2011

27-04-2012  Aktualności

PPPT S.A. przekazuje informację dla Wykonawców (Oferentów) w związku z przedłużeniem terminu składania Ofert Wstępnych w przedmiotowym zamówieniu.Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że w związku z przedłużeniem terminu na składanie Ofert Wstępnych w postępowaniu w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”, uznawać będzie oświadczenia lub dokumenty wymagane zapisami Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu w terminach liczonych do pierwotnego terminu składania Ofert Wstępnych, to jest do dnia 30 kwietnia 2012 roku, godz. 11:30 CET.

Informacja dla Wykonawców w przedmiotowej sprawie dostępna jest również tutaj.« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN