Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli Oferty Wstępne w postępowaniu w ramach zamówienia Centrum Usług Korporacyjnych, znak sprawy PPPT/RPOWM/CUK1/2011

30-04-2012  Aktualności

PPPT S.A. przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli Oferty Wstępne w postępowaniu w ramach zamówienia na Centrum Usług Korporacyjnych, znak sprawy PPPT/RPOWM/CUK1/2011.Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów”, o godz. 12.30 CET dokonała jawnego otwarcia Ofert Wstępnych złożonych w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu zostały złożone Oferty Wstępne przez następujących Wykonawców:

1. ORLEN Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock,
2. Mota-Engil Central Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,
3. BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
4. KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Powyższe oferty zostały złożone w terminie do składania Ofert Wstępnych, tj. do dnia 30 kwietnia 2012 roku, godz. 12:00 CET.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN