Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Audyt finansowy projektu realizowanego przez PPPT S.A. w latach 2004-2006 z funduszy UE

29-12-2006  Informacja archiwalna

W dniach 20 - 29 grudnia 2006 r. PPPT S.A. poddał audytowi finansowemu projekt realizowany w latach 2004-2006 z funduszy UE.


Audyt dotyczył projektu pn. „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Audyt wykonało konsorcjum firm, którego liderem była Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z umową o wykonanie zamówienia audyt finansowy projektu przeprowadzony został na wszystkich operacjach gospodarczych, wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz zapisów innych dokumentów i dowodów księgowych, w zakresie:
• badania prawidłowości realizacji projektu (zgodność z umową o udzielenie, dofinansowania oraz odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi),
• badania zasadności i kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich ewidencji,
• badania prawidłowości i kompletności dokumentacji,
• oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Audyt projektu zakończony został wydaniem opinii, w której zespół audytorski ocenił bez zastrzeżeń realizację projektu.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN