Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Euro wróciło do Parku

26-06-2007  Informacja archiwalna

W dniach 20 i 26 czerwca 2007 r. PPPT S.A. otrzymał płatność końcową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w wysokości 12.161.144,98 zł i tym samym zamknął rozliczenie finansowe projektu.


Ostateczna wysokość refundacji w ramach SPO-WKP, działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wyniosła 87,5% wydatków kwalifikowanych projektu i zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność stanowi kwotę 38.850.900,85 zł.

Płatność końcowa dotyczyła wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę systemu dróg wewnętrznych, sieci centralnego ogrzewania na terenie PPPT S.A., zakupów sprzętu i wyposażenia Centrum Administracyjnego Parku oraz kosztów zarządzania projektem za IV kwartał 2006 r.

Projekt „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” realizowany przez PPPT S.A. w latach 2005 – 2006 obejmował:
• remont i przebudowę zespołu obiektów byłego Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Płocku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem sprzętu i wyposażenia - pełniących obecnie funkcję Centrum Administracyjnego Parku o łącznej pow. użytkowej 5.026 m2,
• budowę magistralnych sieci wodno - kanalizacyjnych oraz infrastruktury teletechnicznej na obszarze stref III-VI o pow. ok. 130 ha. W ramach projektu powstało łącznie 26,9 km sieci magistralnych wodno-kanalizacyjnych oraz 4,4 km światłowodu,
• budowę sieci magistralnej centralnego ogrzewania na obszarze stref III–VI o pow. ok. 130 ha. W ramach projektu powstała sieć c.o. zlokalizowana przy ul. Długa i Łukasiewicza o łącznej długości 3 396 mb,
• budowę systemu dróg wewnętrznych na obszarze stref III-VI o pow. ok. 130 ha. W ramach projektu powstało 9,3 km dróg wewnętrznych Parku, w tym wyremontowano i przebudowano ul. Długą stanowiącą obecnie główną oś komunikacyjna dla terenów inwestycyjnych PPPT.

Łączna wartość projektu realizowanego w ramach umowy dofinansowania z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach działania 1.3 SPO – WKP zamknęła się kwotą brutto 54.110.750,00 zł., w tym wydatki kwalifikowane 44.401.029,55 zł. Wykorzystanie przyznanego budżetu oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego osiągnęło poziom 99,43%.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN