Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
II Konkurs INNOCHEM - wsparcie dla branży chemicznej

30-03-2017  

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadza II Konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM.
Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.
Dofinansowanie będą projekty:
- obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
- obejmujące eksperymentalne prace rozwojowe.
Alokacja środków w II Konkursie wynosi 180 mln PLN. To o 60 mln PLN więcej niż przyznano w pierwszym konkursie, prowadzonym w 2016 r. Wydłużono także termin składania wniosków z jednego do dwóch miesięcy.
 
Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln złotych, a maksymalna to 20 mln zł. W tym roku NCBR uprościł procedurę aplikowania o dofinansowanie projektów zmniejszając liczbę wymaganych załączników.
 
Innowacyjność jest nierozłącznym elementem funkcjonowania branży chemicznej. Jednak mechanizmy wsparcia innowacyjności takie jak INNOCHEM istotnie wpływają na poprawę poziomu konkurencyjności nie tylko w samym sektorze, ale także w powiązanych branżach, a w efekcie wpływają pozytywnie na całokształt gospodarki Polski.
W ramach programu wspierane są innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi. INNOCHEM to program, który ma wzmocnić innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. INNOCHEM jest jednocześnie pierwszym w historii prowadzonym na skalę kilkuset milionów PLN programem związanym z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym.
 
Dzięki wsparciu z programu INNOCHEM polskie przedsiębiorstwa chemiczne mają szansę szybciej uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac B+R.
 Wszystkie materiały dotyczące spotkania w sprawie II Konkursu PS INNOCHEM, zarówno tego organizowanego przez PIPC jak i spotkania informacyjnego NCBR, zostały już opublikowane.
Materiały znajdą Państwo pod następującym adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/materialy-ze-spotkan/

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN