Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
III posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego i Open Day z funduszami UE

11-03-2015  Aktualności

​Mazowiecki Klaster Chemiczny koordynowany przez PPP-T S.A. to przedsięwzięcie, którego celem  jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R. Podczas III posiedzenia Klastra omówiono m.in. formułę prawną dla dalszych działań Klastra oraz wskazano branże w klastrze wraz z dedykowanymi im obszarami projektowymi. Zaprezentowano ponadto wybrane narzędzia możliwe do realizacji w ramach dalszych działań klastra, tj. akademia exportera w zakresie realizacji polityki proeksportowej dla przedsiębiorstw Klastra oraz platforma do komunikacji i zarządzania projektami dla jego koordynatora i członków. Obecnie w Mazowieckim Klastrze Chemicznym zrzeszonych jest 91 podmiotów.

W dniu 10 marca br. PPP-T S.A. zorganizowała również „Open Day” - Dzień Otwarty z funduszami UE, którego celem było zapewnienie szerokiego dostępu do informacji wszystkim zainteresowanym możliwościami pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytutów badawczych, konsorcjów projektowych, wpisanych w przyjęte programy operacyjne na lata 2014-2020. Mając ponadlokalny wymiar, spotkanie to umożliwiło podmiotom życia gospodarczo-społecznego subregionu płockiego pokazanie potencjału i możliwości wynikających z działań prorozwojowych dofinansowywanych ze środków poszczególnych programów operacyjnych.
Przekrój prelegentów z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pozwolił zebrać wszystkie najważniejsze informacje na temat programów operacyjnych przyjętych przez Komisję Europejską (PO IR, RPO WM, programy NCBR, Krajowe Inteligentne Specjalizacje). Dzień Otwarty został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli sektora biznesu, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz członków Mazowieckiego Klastra Chemicznego.

Prezentacje prelegentów:
1_Jerzy_Majchrzak_MG.pdf1_Jerzy_Majchrzak_MG
2_Łukasz_Małecki_MIR.pdf2_Łukasz_Małecki_MIR
3_Małgorzata_Rudnicka_UMWM.pdf3_Małgorzata_Rudnicka_UMWM
4_Jacek_Smyła_NCBR.pdf4_Jacek_Smyła_NCBR
5_Mariusz_Frankowski_MJWPU.pdf5_Mariusz_Frankowski_MJWPU

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN