Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli Oferty Ostateczne w postępowaniu w ramach zamówienia Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy PPPT/RPOWM/DC1/2011

01-08-2012  Aktualności

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”, o godz. 14.15 CET dokonała jawnego otwarcia Ofert Ostatecznych złożonych w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu została złożona Oferta Ostateczna przez następującego Wykonawcę:

1. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice; Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa; CALLTECH Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz

Cena netto oferty: 56.558.500,00 PLN

Podatek VAT: 13.008.455,00 PLN

Cena brutto oferty: 69.566.955,00 PLN

Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2013 r.

Poziom komercjalizacji powierzchni komory serwerowej Data Center: 300 m2

Miesięczna cena netto usługi zarządzania technologicznego Data Center: 155.000,00 PLN

Miesięczna cena 1 m2 komercjalizacji zadeklarowanej powierzchni serwerowni Data Center: 600,00 PLN

Rentowność obliczona jako wskaźnik IRR: 8,59%

Powyższa oferta została złożona w terminie do składania Ofert Ostatecznych, tj. do dnia 1 sierpnia 2012 roku, godz. 14:00 CET.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN