Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli Oferty Ostateczne w postępowaniu w ramach zamówienia Centrum Usług Korporacyjnych, znak sprawy PPPT/RPOWM/CUK1/2011

31-07-2012  Aktualności

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów”, o godz. 12.15 CET dokonała jawnego otwarcia Ofert Ostatecznych złożonych w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu zostały złożone Oferty Ostateczne przez następujących Wykonawców:

1. BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Cena netto oferty: 42.987.189,49 PLN

Podatek VAT: 9.887.053,58 PLN

Cena brutto oferty: 52.874.243,07 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 5 lat i 1 miesiąc

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 10 lat i 1 miesiąc

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,22

Certyfikacja obiektu na podstawowym poziomie: TAK – system LEED/BREEAM

Wskaźnik jakości środowiska pracy (jako udział powierzchni biurowej w technologii tradycyjnej, tj. z wyłączeniem powierzchni typu „open space” w powierzchni biurowej ogółem): 80 %

Termin realizacji zamówienia: 9 grudnia 2013 r. 
 

2. KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Cena netto oferty: 48.480.000,00 PLN

Podatek VAT: 11.150.400,00 PLN

Cena brutto oferty: 59.630.400, 00 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 5 lat

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 10 lat

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,33

Certyfikacja obiektu na podstawowym poziomie: TAK – system BREEAM

Wskaźnik jakości środowiska pracy (jako udział powierzchni biurowej w technologii tradycyjnej, tj. z wyłączeniem powierzchni typu „open space” w powierzchni biurowej ogółem): 80 %

Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2013 r.

Powyższe oferty zostały złożone w terminie do składania Ofert Ostatecznych, tj. do dnia 31 lipca 2012 roku, godz. 12:00 CET

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN