Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przetargowego przez PPPT S.A. w ramach zamówienia Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy PPPT/RPOWM/DC1/2012

30-08-2012  Aktualności

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (zwany dalej „Zamawiającym”) rozpoczął postępowanie przetargowe w trybie zaproszenia do negocjacji z zachowaniem konkurencji na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia pn.:
 
Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”
w ramach zadania:
„Zespół obiektów Data Center - Elektroniczny Ośrodek Przetwarzania Danych”
  
Realizowanego w ramach projektu:
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I
współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 
PPPT/RPOWM/DC1/2012
 
Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z dnia 18 maja 1964r. poz. 93 z późn. zm.), stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
Termin składania Zgłoszeń upływa: 12 września 2012 r., godz. 15.00 CET.
 
Jawne otwarcie Zgłoszeń nastąpi: 12 września 2012 r., godz. 15.15 CET.
 
Negocjacje zostaną przeprowadzone w okresie: od 17 do 21 września 2012 r.
 
Informacja o dacie i godzinie rozpoczęcia negocjacji zostanie przekazana w dniu: 13 września 2012 r. do godz. 15.00 CET.
 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN