Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli Oferty Ostateczne w postępowaniu w ramach zamówienia Laboratorium Centralne, znak sprawy PPPT/RPOWM/LAB1/2012

31-07-2012  Aktualności

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku, działając jako Zamawiający, informuje, że Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w ramach zamówienia na „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu”, o godz. 13.00 CET dokonała jawnego otwarcia Ofert Ostatecznych złożonych w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu zostały złożone Oferty Ostateczne przez następujących Wykonawców:

1. BUDIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

Cena netto oferty: 43.800.000,00 PLN

Podatek VAT: 10.074.000,00 PLN

Cena brutto oferty: 53.874.000,00 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 3 lata i 1 miesiąc

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 10 lat i 1 miesiąc

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,03

Termin realizacji zamówienia: 9 grudnia 2013 r. 
 

2. KARMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.

Cena netto oferty: 46.969.400,00 PLN

Podatek VAT: 10.802.962,00 PLN

Cena brutto oferty: 57.772.362,00 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 5 lat

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 10 lat

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,17

Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2013 r.


3. ASSECO POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów – Lider Konsorcjum; Ortiz Construcciones y Proyectos SA, ul. Avda. Ensanche de Vallecas, 44, Madryt, 28051 – Członek Konsorcjum.

Cena netto oferty: 51.496.000,00 PLN

Podatek VAT: 11.844.080,00 PLN

Cena brutto oferty: 63.340.080,00 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 5 lat

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 15 lat

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,13

Termin realizacji zamówienia: 24 listopada 2013 r.


4. AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, ul Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec, Fugasówka.

Cena netto oferty: 34.386.474, 44 PLN

Podatek VAT: 7.908.889,12 PLN

Cena brutto oferty: 42.295.363,56 PLN

Termin gwarancji na roboty budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu: 5 lat

Termin gwarancji na pokrycie i szczelność dachu oraz izolacje pionowe i poziome: 10 lat

Termin gwarancji na materiały i urządzenia: 2 lata

Wskaźnik wartości rozwiązań ekologicznych jako udział wartości netto zakresu rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w oferowanej cenie netto oferty: 0,16

Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2013 r.

Powyższe oferty zostały złożone w terminie do składania Ofert Ostatecznych, tj. do dnia 31 lipca 2012 roku, godz. 12:45 CET.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN