Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ramach zamówienia Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych, znak sprawy PPPT/RPOWM/DC1/2012

04-12-2012  

​Działając na podstawie zapisów Rozdziału III ust. 5 i Rozdziału XVIII Zaproszenia do składania ofert – Części II SIWZ (dalej Zaproszenie) i popierając jednocześnie wniosek Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury przetargowej dla niniejszego zamówienia, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., działając jako Zamawiający, informuje, że postępowanie zostaje unieważnione i zamknięte bez wybrania oferty.
 
Uzasadnienie
 
Regulując kwestie formalne w ramach informacji ogólnych o prowadzonym postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zawartych w Rozdziale III ust. 5 i ust. 7 oraz Rozdziale XVIII Zaproszenia, Zamawiający poinformował ubiegających się o udzielnie zamówienia Wykonawców, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania do czasu podpisania umowy o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podawania przyczyny. Jednocześnie Wykonawcy zostali poinformowani, że przygotowują ofertę na własny koszt i ryzyko.
 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał wyboru oferty, a postępowanie zostaje unieważnione.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN