Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kolejne Euro wraca do Parku

13-12-2006  Informacja archiwalna

W dniu 13 grudnia 2006 r. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. otrzymał kolejny zwrot wydatków w wysokości 4.510.090,44 zł.


Refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa dotyczy remontu i przebudowy ul. Długiej wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem na odcinku o długości 2,080 km, tj. od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Zglenickiego.

Łączna wartość refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymana do 13 grudnia 2006 roku przez PPPT S.A. w ramach projektu „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku" wynosi tym samym 26.593.513,88 zł, co stanowi 66% dofinansowania przyznanego w ramach SPO-WKP, działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN