Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 z udziałem PPPT

21-10-2014  Aktualności

​​Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 jest oddolną inicjatywą Samorządów Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego, które planują wzmocnienie i lepsze wykorzystywanie potencjałów rozwojowych obydwu regionów i budowanie na ich podłożu przewagi na arenie międzynarodowej. Wspólne działania skupiać się będą wokół pięciu głównych obszarów: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka.
 
Koncepcja strategii koncentruje się na wyzwaniach o wymiarze ponadregionalnym i wpisuje się w strategię obydwu województw oraz dokumenty europejskie (EUROPA 2020, Horyzont 2020) i krajowe (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030 i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  i Krajowa Strategia Regionalnego).

Formalna współpraca między województwami łódzkim i mazowieckim została rozpoczęta wraz z podpisaniem porozumienia w lipcu 2012 roku przez marszałków obu województw w Nieborowie. Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.
 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny aktywnie wspiera i angażuje się w przebieg prac nad koncepcją strategii oraz bierze udział w przeprowadzanych  konsultacjach.

Działania PPPT wpisują się także w Strategię Rozwoju Mazowsza 2030 w aspekcie koncentracji podejmowanych działań badawczo-rozwojowych oraz inicjowanie i realizację projektów innowacyjnych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstw w tym z sektora MSP. Wpływa to nie tylko na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, ale także województwa mazowieckiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN