Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Konsultacje społeczne projektu RPO WM na lata 2014-2020

31-01-2014  

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl, www.rpo.mazovia.pl oraz http://www.dialog.mazovia.pl.
 
Uwagi oraz wnioski do projektu RPO WM na lata 2014-2020 można zgłaszać do 5 marca 2014 r.:
- drogą elektroniczną za pomocą załączonego poniżej formularza, przesyłając go na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl.,
- pisemnie, poprzez przesyłanie na adres Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 03-402, przy Al. Solidarności 61(z dopiskiem: Konsultacje społeczne projektu RPO WM 2014-2020);

Projekt RPO WM 2014-2020 zostanie również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy Al. Solidarności 61. Dokument będzie dostępny w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza również Państwa do udziału w konferencjach konsultacyjnych, jakie zostaną zorganizowane w lutym br. w Warszawie i miastach regionalnych oraz subregionalnych regionu Mazowsza,

Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony w najbliższym czasie na stronie www.mazovia.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uwagi i wnioski złożone po 5 marca 2014 r. nie będą rozpatrywane.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN