Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mazowiecki Klaster Chemiczny w nowej odsłonie

08-10-2015  Aktualności

Podmioty współpracujące w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego podjęły decyzję o kontynuacji jego działalności w formie prawnej stowarzyszenia. Zebranie założycielskie połączone z uroczystą inauguracją działalności Klastra w nowej formule odbyło się 7 października br. podczas 6. Forum Rozwoju Mazowsza na Stadionie Narodowym w Warszawie.
 

W trakcie zebrania założycielskiego podjęto uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęto jego statut oraz wybrano władze. W skład Zarządu Stowarzyszenia Mazowiecki Klaster Chemiczny weszli:

Prezes Zarządu – Zbigniew Bednarski (Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.),
Wiceprezes Zarządu – dr inż. Andrzej Zagórski (Politechnika Warszawska),
Wiceprezes Zarządu – Artur Około-Zubkowski (Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej),
Sekretarz – Maciej Żuber (Fabryka Substancji Zapachowych „POLLENA-AROMA” Sp. z o.o.),
Skarbnik – Roman Godek (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Chantal").

Mazowiecki Klaster Chemiczny rozpoczął działalność w maju 2014 roku na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez 43 podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, administrację, instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Funkcję koordynatora Klastra objął wówczas Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Obecnie w ramach Klastra zrzeszonych jest 109 podmiotów.

Ideą pomysłodawców tej inicjatywy była chęć stworzenia przy Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym instytucji wspierającej rozwój silnej w regionie branży chemicznej. Dodatkowym impulsem był fakt, że nowa perspektywa wydatkowania środków unijnych na lata 2014-2020 preferuje organizacje skupione w klastrach przy udzielaniu dofinansowania na prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Jako główny cel Klastra wskazano poprawę konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z kooperantami branży w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych.

Prawie półtoraroczna działalność Klastra zaowocowała intensyfikacją kontaktów biznesowych, rozwojem współpracy przemysłu z nauką czy zaistnieniem na arenie międzynarodowej, np. poprzez udział w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Jakość zarządzania Klastrem przez PPP-T S.A. potwierdza przyznawany przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów w Berlinie międzynarodowy certyfikat: Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem (European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate), tzw. „Bronze Label”. Mazowiecki Klaster Chemiczny stał się rozpoznawalny nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce.

Ustanowienie osobowości prawnej w formie stowarzyszenia umożliwi Klastrowi aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych zarówno z programów regionalnych, krajowych czy międzynarodowych. Forma stowarzyszenie ułatwi także podjęcie kroków w zakresie umiędzynarodowienia działań Klastra i ubiegania się o międzynarodową certyfikację na kolejnym poziomie, tzw. „Silver Label”.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN