Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Mazowieckie Forum Klastrów z udziałem PPPT

01-10-2014  Aktualności

​Forum Klastrów to inicjatywa powołana przez mazowieckie środowisko klastrów. Powstała ona z potrzeby stworzenia przestrzeni do aktywnej dyskusji pomiędzy środowiskiem klastrów oraz sektorem publicznym w zakresie kształtowania i wdrażania polityki klastrowej na terenie województwa mazowieckiego.

Do udziału w spotkaniu inaugurującym forum zaproszeni zostali koordynatorzy klastrów z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego. Forum rozpoczęło się  zdiagnozowaniem oczekiwań i potrzeb środowiska klastrowego oraz wyznaczenia zagadnień niezbędnych do dyskusji z przedstawicielami instytucji odpowiadających za wdrażanie polityki klastrowej na poziomie samorządu wojewódzkiego i kraju.

Głównym celem spotkania było wypracowanie rekomendacji dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie współpracy ze środowiskiem klastrów. Na kolejnym spotkaniu, zaplanowanym na dzień 20 października 2014 r., wypracowane rekomendacje zostaną zaprezentowane przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Mazowsza.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego celem nadrzędnym jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą badawczo-rozwojową oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną. Od momentu formalnego ustanowienia Klastra w maju tego, zrzesza on już 75 podmiotów, w tym 50 podmiotów gospodarczych, 7 instytutów badawczych, 7 jednostek naukowych oraz 10 instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN