Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT S.A. organizatorem konferencji Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw

22-10-2008  Aktualności

PPPT S.A. zorganizował konferencję naukowo-techniczną Innowacje w rozwoju przedsiębiorstw, która odbyła się w dniu 21 października 2008 r. w Płocku.


​Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • formy wspierania innowacyjnych przedsięwzięć,
  • innowacyjność w przemyśle chemicznym,
  • zarządzania kreatywnością w projektach innowacyjnych,
  • zarządzanie transferem technologii,
  • inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
  • finansowanie projektów z funduszy UE,
  • tworzenie nowych przestrzeni rynkowych.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przemysłu, nauki, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

W toku dyskusji szczególny nacisk położono na rolę innowacyjności w przemyśle chemicznym w obliczu dynamicznie rozwijających się zmian rynkowych, braku kadr inżynierskich, szczególnie dla przemysłu chemicznego, transferu przedsięwzięć innowacyjnych do przemysłu, efektywnego zarządzania i możliwości pozyskania funduszy UE. Poruszona tematyka wpisuje się w charakter działalności instytucji otoczenia biznesu, kreującej i wspomagającej przedsięwzięcia innowacyjne, jaką jest PPPT S.A. oraz Centrum Edukacji Sp. z o.o., spółki z udziałem kapitałowym PPPT S.A. kształcącej kadry dla przemysłu chemicznego.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN