Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT członkiem Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy płockiej filii Politechniki Warszawskiej

04-12-2013  Aktualności

​Rada jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku. W jej skład wchodzą przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo płockiej Politechniki Warszawskiej. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny reprezentowany jest w radzie przez Prezesa Zarządu, Pana Michała Luczewskiego.

Celem Rady jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Na inauguracyjnym posiedzeniu przedstawiono informacje o działalności dydaktycznej, badawczej i stanie zasobów płockiej uczelni. Podkreślono znaczenie Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym. Wskazano ponadto propozycje umożliwiające w najbliższym latach wzmocnienie aktualnych obszarów działalności uczelni, jak również ich rozszerzenie poprzez, m.in. uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości na bazie utworzonych i rozszerzanych centrów naukowych, klastrów technologicznych, porozumień programowych pomiędzy nauką i przemysłem i ofert na rzecz samorządów.

Politechnika Warszawa, filia w Płocku, jest kluczowym partnerem Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w zakresie współpracy w ramach tworzenia i rozwoju komponentu technologicznego i naukowo-badawczego PPPT.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN