Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PACKAGING FOR FOOD & BEAUTY wydarzenie Klastrowe

05-10-2017  

​Mazowiecki Klaster Chemiczny realizuje obecnie projekt tworzenia Międzysektorowej Grupy Opakowaniowej na wzór Grupy Kosmetycznej, by zwiększyć intensywność działań w kierunku współpracy wielu branż oraz zmotywować do synergicznego działania przedsiębiorców w regionie.

Korzysta ze wsparcia Województwa Mazowieckiego w działaniu
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sfera nauki i biznesu.

Przedmiotem prac Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest organizacja Grupy Opakowaniowej dedykowanej branży chemicznej i branży spożywczej (z terenu województwa mazowieckiego), w tym głównie kosmetycznej we współpracy z podmiotami z komplementarnej branży spożywczej wchodzących w skład powiązań AgroBio Klastra oraz Klastra Bezpieczna Żywność, współpracującego z Mazowieckim Parkiem Naukowo- Technologicznym w Poświętnem.

Grupa Opakowaniowa dedykowana branży chemicznej zakłada współpracę firm i instytucji związanych z szeroko rozumianym packegingiem oraz produkcją tworzyw sztucznych i branżą kreatywną. Działania realizowane przez Grupę we współpracy z podmiotami branży kosmetycznej i spożywczej mają na celu wparcie przewagi konkurencyjnej mazowieckich firm na rynkach międzynarodowych poprzez wzmocnienie ich wizerunku a także odpowiednie dobranie narzędzi służących internacjonalizacji marek również poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w tych obszarach. Budowa Grupy zakłada podniesienie i wzmocnienie relacji firm działających w ramach Mazowieckiego Klastra Chemicznego a także przyczyni się do rozwinięcia oferty Klastra dla nowych podmiotów oraz kooperantów.
Rozwój współpracy w ramach klastra – powiązanie Grupy Kosmetycznej z nowoutworzoną Grupą Opakowaniową złożoną min. z podmiotów działających w Mazowieckim Klastrze Chemicznym. Rozbudowa usług na rzecz członków klastra – stworzenie ofert dla członków klastra i rozszerzenia jej przez dostęp do wiedzy i usług branży opakowaniowej i kreatywnej - to priorytety aktualnych działań Klastra.
 
Stąd organizowane jest wydarzenie:
PACKAGING FOR FOOD & BEAUTY
17 pażdziernika 2017 w Warszawie
 

 

 
Będą specjaliści i przedstawiciele klastrów z Hiszpanii, Francji, Ameryki Południowej. Wydarzenie stanowi istotny punkt programu przedstawicieli klastrów Walonii.
Zapraszamy w imieniu Klastra zainteresowane firmy, które mogą wstąpić w szeregi Mazowieckiego Klastra Chemicznego.
 

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN