Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT na XI Kongresie ECRN z ofertą dla inwestorów branży chemicznej

28-10-2013  Aktualności

​Kongres ECRN skupił ponad 70 decydentów, przedstawicieli przemysłu i innych zainteresowanych stron z regionów Unii Europejskiej. Uczestnicy Kongresu zajęli się kwestiami związanymi z regionalnymi politykami innowacyjności a także trójstronną współpracą pomiędzy nauką, biznesem i administracją oraz praktycznym stosowaniem tych rozwiązań. Kongres poruszył również zagadnienia dotyczące najnowszych trendów i przyszłych perspektyw rozwoju branży chemicznej. W ramach kongresu zorganizowany został także „Bank pomysłów” w formie powierzchni wystawowej ze stoiskami prezentującymi regionalne doświadczenia, najlepsze praktyki i projekty, które ilustrowały różnorodność działań odbywających się w poszczególnych regionach chemicznych w Europie.
 
Obrady kongresu stały się kolejną szansą do prezentacji oferty inwestycyjnej i biznesowej Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Miasta Płocka. Szczególną rolę w kontekście dalszego rozwoju Parku zyskały możliwości współpracy z regionami chemicznymi w ramach możliwych do realizacji inicjatyw klastrowych, ze szczególnym naciskiem na tworzenie klastra chemicznego w Płocku w oparciu o istniejący potencjał branży chemicznej miasta. Partnerem PPPT S.A. w tym wydarzeniu była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. a obecność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na kongresie to efekt wspólnych działań Parku i Agencji w ramach wdrażania projektu klastra chemicznego, rozumianego jako miejsce koncentracji przedsiębiorstw, instytucji i organizacji związanych z szeroko pojmowanym przemysłem chemicznym, wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji biznesowych i pozabiznesowych o formalnym, jak i nieformalnym charakterze.
 
Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ang. ECRN) ma na celu zwiększenie świadomości regionalnego wymiaru przemysłu chemicznego środowisk mających wpływ na kształt polityki europejskiej. Do głównych zadań ECRN należą m.in. zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego poprzez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju czy innowacji. Celem działania ECRN jest przede wszystkim usprawnienie regionalnej strategii rozwoju w regionach chemicznych.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN