Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

25-11-2014  Aktualności

​W dniu 24 listopada br. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Porozumienie z ramienia PPPT S.A. podpisali: Michał Luczewski, Prezes Zarządu oraz Krzysztof Świtalski, Wiceprezes Zarządu. Uniwersytet w Siedlcach reprezentowała natomiast Rektor UPH, prof. dr hab. Tamarę Zacharuk.

Przyszła współpraca opierać się będzie na współdziałaniu na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych, budowaniu trwałego partnerstwa i podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Strony zadeklarowały  chęć  wzajemnego promowania oraz koordynowania inicjatyw i  wspólnie podejmowanych projektów zmierzających do wzmocnienia współpracy i wzajemnego potencjału poprzez pozyskiwanie i wspieranie kontaktów integrujących środowisko nauki z biznesem, jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.

Główne cele przyszłej kooperacji to przede wszystkim wspólne inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w działania rozwojowe Mazowieckiego Klastra Chemicznego celem opracowywania technologii chemicznych i biotechnologicznych oraz przygotowywania ich do komercjalizacji, budowanie platformy otwartej innowacji - niezbędnego narzędzia do kojarzenia kooperantów i partnerów nauki i biznesu, włączanie reprezentantów UPH do zespołów ekspertów oraz współorganizację szkoleń, seminariów, konferencji naukowo-biznesowych i targów mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem.

Warto zaznaczyć, że jest to już kolejna jednostka naukowa, z którą współpracuje Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Wcześniejsze porozumienia o współpracy zostały zawarte z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warszawskim czy Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku. W ten sposób PPPT buduje silną sieć współpracy sektora biznesu z nauką, wzmacnia swoją rolę jako wiodącej instytucji otoczenia biznesu na Mazowszu oraz przygotowuje się do realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem również środków unijnych w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN