Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT uczestnikiem IV Forum Rozwoju Mazowsza

18-11-2013  Aktualności

Czwarta edycja Forum Rozwoju Mazowsza to dwudniowe wydarzenie konferencyjno-wystawiennicze skierowane do beneficjentów unijnych dotacji województwa mazowieckiego. W imprezie wzięło udział ponad 70 beneficjentów, którzy prezentowali swoje inwestycje realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
 
PPP-T S.A. przedstawiła projekt rozwojowy pn. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I, działanie 1.4. „Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu”, obejmujący inwestycje Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralnego. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zaprezentował również swoją ofertę dedykowaną inwestorom przemysłowym sektora chemicznego i dziedzin pokrewnych, uwzględniającą założenia kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 w obszarze innowacji i działalności badawczo-rozwojowej, oraz politykę klastrową w zakresie utworzenia w Płocku klastra chemicznego.
  
W ramach Forum odbyły się także dwie debaty – „Jak zbudować efektywny system wsparcia start-upów” oraz „Wsparcie unijne ze środków RPO WM 2014-2020”. W obradach udział wzięli m.in.: marszałek Adam Struzik, członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski. Zwiedzający stoiska mogli również skorzystać z bezpłatnych szkoleń, porad czy konsultacji oferowanych przez osoby dysponujące praktyczną wiedzą  w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej.
 
Uczestnictwo PPP-T S.A. w tym wydarzeniu to efekt współpracy spółki z Urzędem Miasta Płocka w ramach promocji i informacji projektów rozwojowych z funduszy UE realizowanych w Płocku.​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN