Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych

12-05-2005  Informacja archiwalna

W dniu 12 maja 2005 r. PPPT reprezentował Miasto Płock i Region Płocki w obradach Prezydium Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych.


Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu skierował Pan Bogusław Kowalski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Wiceprezydent Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych.

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ang. ECRN) ma na celu zwiększyć świadomość regionalnego wymiaru przemysłu chemicznego środowisk mających wpływ na kształt polityki europejskiej. Wspólne działania w ramach projektu pozwolą na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego regionów chemicznych między kluczowymi podmiotami, a także umożliwią skuteczne powiązanie „najlepszych praktyk” w zakresie wdrażanych procesów restrukturyzacyjnych w regionach chemicznych z programami wdrażania Funduszy Strukturalnych. ECRN jest formą współpracy 13 regionów chemicznych, w których przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju i wzroście gospodarczym oraz w polityce zatrudnienia. Sieć została utworzona w ramach programu Interreg III C. Województwo Mazowieckie jest jednym z 13 partnerów w tym projekcie.

Głównym celem ECRN jest uzyskanie na szczeblu europejskim statusu ważnego partnera w zakresie regionalnych problemów przemysłu chemicznego i europejskiej polityki dotyczącej branży chemicznej.

Więcej informacji na stronie: www.ecrn.net


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN