Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT wspiera narzędzia komercjalizacji nowych technologii

29-05-2015  Aktualności

​Agencja Rozwoju Przemysłu oficjalnie zainaugurowała funkcjonowanie Platformy Transferu Technologii. Uroczystość odbyła się w bibliotece agencji w Warszawie. Udział w niej wzięli Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Rafał Baniak, Prezes ARP, Aleksandra Magaczewska, Wiceprezes ARP, Patrycja Zielińska oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, instytutów naukowych i dziennikarze.

Podczas spotkania odbył się również panel dyskusyjny „Model otwartych innowacji szansą rozwoju polskiej gospodarki”, w którym doświadczeniami z wdrażaniem innowacyjnych technologii podzielili się m.in. prezes PGE, Marek Woszczyk, prezes Eneii Krzysztof Zamasz oraz prezes grupy Lotos, Paweł Olechnowicz.

Platforma Transferu Technologii to unikalne narzędzie komercjalizacji technologii, opartej na modelu otwartych innowacji. Z Platformy mogą korzystać wynalazcy, jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże firmy. Ma ona stanowić wsparcie rozwoju innowacji w polskim przemyśle poprzez umożliwienie użytkownikom wyszukiwania podmiotów, którzy chcą sprzedawać lub kupować określoną technologię. Istotną cechą Platformy jest także możliwość zgłoszenia za jej pośrednictwem zapotrzebowania na dany rodzaj technologii.  PTT stanowi narzędzie, które umożliwi wymianę wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, a także między nauką a biznesem.

Platforma Transferu Technologii już dziś oferuje ponad 500 rozwiązań technologicznych z 12 branż: medycyna, biotechnologia i farmacja, energetyka i paliwa, górnictwo i hutnictwo, ochrona środowiska, branża drzewno-papiernicza, chemia, branża elektromaszynowa, branża spożywcza, budownictwo, opakowania i poligrafia oraz telekomunikacja.

Dostęp do zasobów platformy (http://ptt.arp.pl)  jest bezpłatny.

Na Platformie Transferu Technologii są już KGHM, Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Polska Grupa Energetyczna, Enea i Lotos, które podczas konferencji popisały list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zarejestrowany jest na platformie w roli eksperta. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Agencja, Park ma m.in. świadczyć usługi w zakresie kojarzenia podmiotów zainteresowanych nabyciem/zbyciem i skomercjalizowaniem wartości niematerialnych i prawnych wraz z identyfikacją potrzeb potencjalnych „biorców” technologii na wykorzystywanie innowacyjnego know how oraz oceniać możliwości komercjalizacji w warunkach rynkowych innowacyjnego know how, a także wspierać w zakresie pozyskania inwestora prywatnego.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN