Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT wziął udział w XII Kongresie Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych

23-10-2014  Aktualności

​W dniu 22 października 2014 r. w Usti nad Labem odbył się XII Kongres Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych, który zgromadził ponad 70 uczestników z różnych części Europy.

W tym roku debata toczyła się wokół kluczowych czynników wpływających na konkrecyjność europejskiego przemysłu chemicznego poprzez 3 najważniejsze aspekty takie jak zaopatrzenie w energię, edukację i umiejętności oraz gospodarkę i innowacje oraz wokół realizacji polityki regionalnej stymulującej rozwój przemysłu chemicznego. Ponadto w ramach tzw. „Rynku Idei” zaprezentowane zostały różne inspirujące przykłady projektów regionalnych i ponadregionalnych zainicjowane w poszczególnych europejskich regionach chemicznych. Uczestnicy kongresu potwierdzili, że zaprojektowanie zrównoważonego podejścia do polityki jest niezbędne w celu zapewnienia długoterminowej konkurencyjności przemysłu chemicznego na poziomie regionalnym, jak i europejskim i w tym celu włączyli się w proces partycypacyjny niezbędny do opracowania i wdrożenia takiej polityki.

Podczas tegorocznego kongresu przedstawiciele Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. będącego koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego wraz z przedstawicielem Politechniki Warszawskiej filia w Płocku zaprezentowali cele i założenia międzynarodowego projektu dla młodych naukowców w ramach Innovative Training Networks Marie Sklodowska-Curie. Głównym celem projektu jest przygotowanie kreatywnych i innowacyjnych młodych naukowców z zakresu chemii (młodzi naukowcy to osoby nie przekraczające 4 lat od chwili otrzymania tytułu magistra) poprzez kompleksowy program szkoleń miękkich (przedsiębiorczość, współpraca w zespole, zarządzanie projektami, sztuka piania artykułów naukowych itp.) oraz szkoleń specjalistycznych z zakresu chemii w celu zwiększenia ich perspektyw zawodowych.

Działalność Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych zorientowana jest na zwiększenie międzyregionalnej współpracy podmiotów z branży chemicznej, w tym także współpracy między klastrami. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, jako koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego, jest członkiem Rady Projektowej powołanej przy ECRN.

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) to zrzeszenie przedstawicieli 20 regionów z silnie rozwiniętym przemysłem chemicznym z całej Europy. Do głównych zadań Sieci należy m.in. zachowanie dotychczasowego poziomu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego przez promowanie współpracy europejskich podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji europejskich, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań, rozwoju czy innowacji.

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN