Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Park Chemiczno-Przemysłowy w Szanghaju z wizytą studyjną w PPPT

03-06-2013  Aktualności

​Celem strategicznym spotkania była prezentacja Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jako miejsca dla lokalizacji inwestycji chemicznych w Polsce, ukazanie roli i wsparcia samorządu płockiego w kontekście potrzeb inwestorów zagranicznych, przedstawienie lokalnego środowiska gospodarczego i biznesowego z szeroko rozumianego sektora chemicznego oraz wypracowanie możliwych ścieżek kooperacji partnerów z Płocka z partnerami chińskimi.

Podczas spotkania PPPT S.A. zaprezentowała ofertę inwestycyjną kierowaną do inwestorów i partnerów komponentu przemysłowego branży chemicznej w oparciu o utworzoną w poprzednich latach infrastrukturę techniczną oraz przedstawiła nową ofertę biznesową w związku z realizowanymi inwestycjami w ramach projektu kluczowego.

W trakcie spotkania przedstawiono również ofertę akcjonariuszy PPPT S.A.: Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., jako oferty kompatybilnej i uzupełniającej dla potencjalnych inwestorów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W ramach zorganizowanych spotkań z wiodącymi przedsiębiorstwami chemicznymi i petrochemicznymi w Płocku, swoją prezentację przedstawił także reprezentant Basell Orlen Polyolefins.

Goście z Szanghaju mieli ponadto okazję spotkać się z przedstawicielką Ośrodka Szkoleniowego CIFAL Szanghaj, przebywającej w Płocku na zaproszenie ośrodka CIFAL Płock.    

W drugiej części spotkania delegacja Parku Chemiczno-Przemysłowego w Szanghaju odbyła wizytację stref inwestycyjnych PPPT i terenów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem firm chemicznych zlokalizowanych w rejonie PPPT.

Wizyta studyjna stanowiła efekt podpisanego w czerwcu 2010 r. Listu Intencyjnego o współpracy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Parkiem w Szanghaju w zakresie pozyskiwania inwestorów, wymiany informacji gospodarczych dotyczących bieżących trendów rynkowych, poszukiwania partnerów do współpracy odpowiadających profilowi działania parków, wzajemnej promocji czy prowadzenia wspólnych projektów badawczych.

Park Chemiczno-Przemysłowy w Szanghaju jest jednym z największych projektów przemysłowych w Chińskiej Republice Ludowej, stanowiącym dedykowaną strefę gospodarczą dla rozwoju firm i produktów chemicznych i petrochemicznych o łącznej całkowitej powierzchni wynoszącej 29,4 km2. Swoją lokalizację znalazły tam inwestycje takich liderów branży chemicznej jak: BP, BASF, Bayer, Degussa, Huntsman, SUEZ, Vopak, Air Liquide czy Praxair. Ogólna wartość projektów przemysłowych zrealizowanych w SCIP w latach 2002 – 2010 wyniosła około 10,5 miliardów USD.
 
W spotkaniu udział wzięli ze strony chińskiej: Pan Yang Yanhui, CFO - Dyrektor Finansowy SCIPDC (spółka zarządzająca Parkiem w Sznghaju), Pan Zhu Mingliang, Dyrektor Generalny spółki zarządzającej infrastrukturą Parku, Pan Ding Guizhong, Dyrektor Obszaru HR SCIPDC, Pan Liu Xingqi, Dyrektor Obszaru Finansowego SCIPDC, Pan Lu Hongtao, Kierownik Projektu Obszaru Finansowego SCIPDC, Pan Sun Chao, Kierownik Projektu Obszaru Biznesowego SCIPDC.  Stronę polską reprezentowali: Pan Cezary Lewandowski - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju, Pan Czesław Bugaj, Główny Inżynier - Dyrektor PKN ORLEN S.A., Pan Marek Wilmanowicz, Dyrektor Techniczny - Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Pan Marcin Pierzgalski, Dyrektor Wydziału Produkcji Zakładu w Płocku - PCC Exol S.A., Pan Leszek Narkowicz, Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka, Pan Cezary Supeł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, Pani Joanna Michalak, Główny specjalista, Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Płocka, Pan Krzysztof Buczkowski, Prezes Zarządu - CIFAL Płock Sp. z o.o., Pani Jessica Zhang, Doradca Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Ośrodka Szkoleniowego CIFAL Szanghaj.

Wizyta przedstawicieli Parku Chemiczno-Przemysłowego w Szanghaju została zorganizowana pod egidą Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN