Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Park o innowacjach dla Mazowsza

27-04-2015  Aktualności

​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny przedstawił swoją rolę w transferze wiedzy pomiędzy nauką a biznesem oraz możliwości inicjowania współpracy nauki, biznesu i administracji poprzez Mazowiecki Klaster Chemiczny na konferencji pn. „Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Motywem przewodnim spotkania była przedsiębiorczość akademicka oraz komercjalizacja wiedzy w kontekście aktywności uczelni wyższych i naukowców przy budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza. Konferencja była jednocześnie okazją do zaprezentowania rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, a także do wymiany opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy regionalnego systemu innowacji na Mazowszu. W konferencji wzięli udział m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Akceleratora Innowacji NOT, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania regionalnego systemu innowacji na Mazowszu w ramach inicjatyw klastrowych, przedsiębiorczości akademickiej i spin off, infrastruktury wsparcia innowacyjności, instrumentów finansowych, dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects).

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN