Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podjął współpracę z Gminą i Miastem Wyszogród

05-02-2012  Aktualności

W dniu 4 lutego 2012 r. Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. podpisał partnerskie porozumienie o współpracy z Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród podczas konferencji poświęconej rozwojowi gospodarczemu Ziemi Wyszogrodzkiej.


Strony porozumienia wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych, komercjalizacji technologii oraz edukacji, w celu tworzenia i doskonalenia warunków rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy i Miasta Wyszogród z uwzględnieniem procesów rozwojowych i synergii występujących w subregionie płockim.

Głównym celem współpracy jest udostępnienie przez PPPT S.A. samorządowi Wyszogrodu potencjału, wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwania i obsługi inwestorów.

W ramach zawartego porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie Gminy i Miasta Wyszogród do pozyskiwania i obsługi inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych oraz tworzenia i aktualizacji lokalnej bazy ofert inwestycyjnych.

Porozumienie zostało podpisane w trakcie konferencji inaugurującej rozpoczęcie projektu pn. „Zmiany gospodarcze – szansą rozwoju Ziemi Wyszogrodzkiej”, realizowanego przez samorząd Wyszogrodu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu Regionalne Kadry Gospodarki.

Zobacz także:
http://www.mazovia.pl/z-regionu/art,995,rozwoj-ziemi-wyszogrodzkiej.html

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN