Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny rozpoczyna realizację projektu rozwojowego

04-12-2012  

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna realizację projektu rozwojowego spółki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I, działanie 1.4. „Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu”.

Zarząd Spółki w dniach 3 i 4 grudnia 2012 r. podpisał umowy z Wykonawcami wybranymi w drodze przetargów na zaprojektowanie i realizację inwestycji Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego. Wartość obu kontraktów osiągnęła 77 mln złotych netto. Wykonawcą w przypadku obiektu Centrum Usług Korporacyjnych została wybrana firma BUDIMEX S.A. z wartością kontraktu opiewającą na 42.987.189,49 PLN, natomiast Wykonawcą dla obiektu Laboratorium Centralnego wybrana została firma AWBUD S.A. – wartość kontraktu 34.386.474,44 PLN.
 
Centrum Usług Korporacyjnych będzie mieścić się w budynku o powierzchni użytkowej ok. 9 500 m2 nowoczesnych powierzchni biurowych przeznaczonych dla inwestorów z branży BPO / SSC oferujących pełną gamę usług i produktów obejmujących procesy finansowe, księgowe, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowane procesy wiedzy. Wszystkie pomieszczenia charakteryzować się będą doskonałą jakością wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym, klimatyzacją, centralnym monitoringiem, okablowaniem strukturalnym, niezawodnym systemem telekomunikacyjnym, kontrolą wilgotności powietrza oraz podwójnym zasilaniem lub awaryjnym systemem podtrzymywania napięcia. Nowoczesne, szybkobieżne windy zapewniać będą sprawną komunikację wewnątrz budynku. Obiekt zasilany będzie wszystkimi niezbędnymi mediami a zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmować będzie budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz terenów zieleni urządzonej. W obiekcie zastosowane zostaną rozwiązania energooszczędne i ekologiczne umożliwiające certyfikację obiektu w systemie BREEAM.

Laboratorium Centralne o profilu chemicznym mieścić się będzie w zespole obiektów o powierzchni użytkowej ok. 6 500 m2, przy czym nowoczesne laboratoria są planowane na powierzchni ok. 5 600 m2. Cześć administracyjna kompleksu laboratorium charakteryzować się będą doskonałą jakością wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym, klimatyzacją, centralnym monitoringiem, okablowaniem strukturalnym, niezawodnym systemem telekomunikacyjnym, kontrolą wilgotności powietrza oraz podwójnym zasilaniem lub awaryjnym systemem podtrzymywania napięcia. W obiektach zastosowane zostaną rozwiązania energooszczędne i ekologiczne. Kompleks laboratoryjny zasilany będzie wszystkimi niezbędnymi mediami a zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmować będzie budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz terenów zieleni urządzonej.​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN