Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozpoczęcie budowy przyszłego Centrum Administracyjnego PPPT

11-07-2005  Informacja archiwalna

W lipcu 2005 r. rozpoczęto prace budowlane dla realizacji przyszłego Centrum Administracyjnego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku.


Wykonawcę robót wyłoniono w procedurze przeprowadzonej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zadanie inwestycyjne realizowane przez PPPT S.A. nosi nazwę Remont, modernizacja i przebudowa byłego Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 i roboty budowlane dla przystosowania tych obiektów dla funkcji administracyjno-biurowej z funkcjami pomocniczymi i zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach projektu „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”.

Zakres inwestycji obejmuje następujące części: kompleksowy remont, modernizację i przebudowę sali gimnastycznej oraz budynków „G”, „K”, „F” byłej szkoły w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z osprzętem, podzielenie przestrzeni istniejących sal klasowych na moduły biurowe, wydzielenie nowych modułów biurowych i pomieszczeń pomocniczych, zaprojektowanie i wykonanie nowego układu pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i innych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku, przebudowę wnętrza obiektu byłej sali gimnastycznej na pomieszczenia ekspozycyjno - biurowe, remont i wymianę zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej, budowę nowej zewnętrznej sieci kablowej zasilającej obiekty w energię elektryczną, zagospodarowanie terenu, tj.: oświetlenie zewnętrzne, drogi i parkingi wraz z zielenią towarzyszącą.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN