Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Spotkanie Parków Mazowieckich w PPPT

30-01-2017  

W dniu 24 stycznia 2017 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbyło się spotkanie parków technologicznych Mazowsza.
Uczestnikami spotkania ze strony organizatora byli przedstawiciele Departament Rozwoju
Regionalnego i Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele trzech parków: Parku Naukowo-Technologiczny ze Świerku, Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w Płońsku i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A..
Przedstawiciele wymienionych parków zaprezentowali działalność poszczególnych parków.
Głównym tematem spotkania było połączenie obszarów działalności subregionów Mazowsza we wzajemnej współpracy. Pojawiły się pomysły jak działalność i ukierunkowanie na branże parków może się przenikać dochodząc do synergii.
Płocki Park Przemysłowo-technologiczny zaprezentował Prezes Zbigniew Bednarski przedstawiając nowe usługi Programu PPPT, inspiracje do działania, przyszłe plany i rozwiązania gwarantujące zrównoważony rozwój dla PPPT S.A. z korzyścią dla regionu.
Pan Michał Wójtowicz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku zaprezentował park stanowiący zaplecze do wdrażania wyników badań Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w gospodarce.
Pani Agata Sosińska jako Prezes Zarządu Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego- Parku Spółdzielczego z Płońska przedstawiła możliwości i kierunki rozwoju parku oraz zaprosiła na wydarzenie StartUp Europe Week jakie odbędzie się w Płońsku 09 lutego 2017 roku.
 
Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Pani Aleksandra Szwed, Pani Małgorzata Rudnicka, Pani Małgorzata Białczak przedstawiły perspektywy rozwoju mazowieckich parków przemysłowych, technologicznych i naukowych. Zaprosiły parki do współpracy między sobą oraz przedstawiły zidentyfikowane obszary współpracy mazowieckich parków z parkami w Walonii nawiązując do przyszłej wizyty studyjnej na Mazowszu w czerwcu 2017 roku. Podsumowane zostało Wsparcie IOB w ramach RPO WM 2014-2020.  

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN