Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Standardy zarządzania klastrami w Polsce

05-11-2014  Aktualności

​Standardy zarządzania klastrami to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany do grudnia br. przy współpracy konsorcjum podmiotów: Bluehill Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. oraz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Projekt ten finansowany jest ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zarządzania w polskich klastrach poprzez dostarczenie koordynatorom i członkom klastrów narzędzia skutecznego doskonalenia procesów zarządzania. Projekt odpowiada za problem słabego zarządzania klastrami i braku systemowego podejścia do kwestii przygotowania profesjonalnych koordynatorów, którzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu klastra oraz skuteczności interwencji publicznej. Poza określeniem standardów, projekt obejmuje również szerokie konsultacje społeczne, w tym także konsultacje on-line przy wykorzystaniu Portalu Innowacji, jak również testowanie standardów w wybranych klastrach.

W ramach konsultacji wyłonionych zostało 5 głównych obszarów zarządzania klastrem, tj. organizacja, procesy, usługi na rzecz członków klastra oraz współpraca z otoczeniem, a także 38 podobszarów, którym przypisano standardy, cele i wskaźniki spełnienia standardów dla fazy embrionalnej, rozwoju i dojrzałości klastra.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz członkiem Klastra Inżynierii Satelitarnej i Kosmicznej, Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych oraz Klastra Rzecznego Mazovia.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN