Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Synergia działań klastrowych Walonii i PPPT

19-12-2014  

​W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawiciela regionu Walonia, Królestwa Belgii Huges Labar’em, Dyrektorem ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw w Ministerstwie Walonii, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Urzędu Miasta Płocka, Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

Tematyka spotkania opierała się na wskazaniu aktywności, projektów i strategii klastrów działających w regionie Walonii oraz przedstawieniu założeń i celów Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego PPP-T jest koordynatorem. Spotkanie miało również na celu identyfikację potencjalnych partnerów z regionu Walonii oraz Mazowsza, a także rozwinięcie współpracy w zakresie polityki klastrowej.

W trakcie wizyty, Prezes PPPT S.A., Michał Luczewski scharakteryzował profil działalności Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz  bieżące działania i plany rozwojowe. Szczególny akcent został położony na działalność koordynowanego przez PPPT Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz na opracowane przez PPPT założenia programów sektorowych Innochem i ChemBR dla branży chemicznej. Podkreślono także aktywność PPPT w ramach współpracy międzynarodowej w Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych.

Huges Labar przedstawił dwa kluczowe rodzaje klastrów: klaster konkurencyjności oraz klaster biznesowy, strategię ich działania oraz projekty realizowane w ramach ich działalności. Przedstawił także  identyfikację potencjalnych partnerów z regionu Walonii oraz Mazowsza w  kontekście nawiązania współpracy w zakresie inicjatyw klastrowych. Obie strony wyraziły wolę dalszych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów.

Podczas spotkania, Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych i Badawczo-Rozwojowych, Cezary Supeł przedstawił strategię zrównoważonego rozwoju miasta Płocka wraz z realizowanym projektem Smart City przy udziale Płockiej Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej. Głos zabrał także Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Piotr Popik, który omówił sieć powiązań kooperacyjnych Europejskiej Sieci Reginów Chemicznych. Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podkreśliła wsparcie samorządu w budowaniu sieci partnerów międzynarodowych, z możliwością również finansowania tych działań w ramach RPO WM 2014-2020.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN