Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła patronatem tereny inwestycyjne Płocka

28-10-2014  Aktualności

​​Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione obszary, które mają stymulować rozwój przemysłu i usług w pewnych sektorach i w konkretnych miejscach, dlatego Miasto Płock i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podjęły działania w celu stworzenia dobrych warunków dla inwestorów chcących działać na płockich terenach inwestycyjnych.

Umowa o objęciu patronatem terenów inwestycyjnych miasta Płocka została podpisana w dniu 27 października 2014 r. w sali sejmowej płockiego ratusza przez Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i Prezesa Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Marka Karólewskiego. Podpisanie umowy umożliwia wcześniejszą promocję obszarów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów zarówno przez miasto jak i poprzez kanały informacyjne SSE. Patronat daje sygnał przedsiębiorcom, iż dany teren zostanie w przyszłości przyłączony do SSE i będzie oferował związane z tym przywileje związane głównie ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WMSSE) patronatem objęła ponad 43,1ha gruntów inwestycyjnych na terenie Płocka. Tereny te zlokalizowane są w trzech punktach: w dzielnicy Trzepowo, w sąsiedztwie PKN ORLEN, położone w pobliżu trzeciego, ostatniego odcinka budowanej obecnie obwodnicy miasta oraz wydzielone z południowej części lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Zawarta umowa stanowi pierwszy krok do utworzenia płockiej podstrefy ekonomicznej, która ma zachęcić inwestorów, a tym samym stać się czynnikiem do tworzenia nowych miejsc pracy, które jak podkreślił Prezydent Andrzej Nowakowski, są jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed Płockiem.

W kontynuacji działań prowadzonych wspólnie z WMSSE Rada Miasta Płocka podjęła w dniu 28 października br. uchwałę o wyrażeniu zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów Gminy-Miasto Płock.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny aktywnie kooperuje z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną na mocy porozumienia o współpracy zawartego we wrześniu br. Zgodnie z porozumieniem obydwie strony wyraziły wolę współpracy oraz współdziałania na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów, realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, wspierania i rozwoju idei clusteringu oraz promocji gospodarczej. Na mocy porozumienia tereny Parku objęte zostały patronatem WMSSE. Co więcej, Strefa zadeklarowała lokalizację własnej siedziby terenowej w obiektach PPPT w Płocku

 

 
 

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN