Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wizyta studyjna z Walonii 13 grudzień 2016

14-12-2016  

Przedstawiciele belgijskiego regionu Walonii - Królestwa Belgii odbyli w dniu 13 grudnia 2016 r. w Płockim Parku Przemysłowo – Technologicznym wizytę studyjną. Dyrektor ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw w Ministerstwie Walonii Pan Huges Labar, reprezentujący Departament Konkurencyjności i Innowacyjności spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Klastra Dolina Polimerowa oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. jako koordynatora Mazowieckiego Klastra Chemicznego. 

Tematyka spotkania opierała się na wskazaniu możliwości wspólnej i uzupełniającej się aktywności , kierunków rozwoju klastrów działających w regionie Walonii oraz przedstawieniu założeń i celów Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego PPP-T jest koordynatorem. Spotkanie miało również na celu identyfikację wspólnych projektów międzynarodowych regionu Walonii oraz Mazowsza, a także rozwinięcie kooperacji w zakresie polityki klastrowej.

W trakcie wizyty, Prezes PPP-T S.A., Zbigniew Bednarski scharakteryzował profil działalności Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz Płockiego Parku Przemysłowo -Technologicznego. Wskazał potencjalne obszary współpracy i wynikające z niej realne korzyści dla obu regionów. Poruszył tematykę bieżących działań i plany rozwojowe.

Huges Labar przedstawił działalność kluczowych klastrów regionu Walonii, strategię ich działania oraz realizowane projekty. Przedstawiciele obecnych na spotkaniu klastrów zostali zaproszeni do udziału w projekcie międzynarodowym.
Kiedy współpraca zacznie przynosić efekty  przedsiębiorcy z wielu branż będą mogli korzystać z komercjalizacji wiedzy i brać udział w tworzeniu rozwojowej gospodarki regionu, a tym samym kraju.

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN