Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie budowy sieci centralnego ogrzewania PPPT

29-12-2006  Informacja archiwalna

W dniu 29 grudnia 2006 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na wykonaniu systemu sieci centralnego ogrzewania wraz z wymaganymi do tego urządzeniami dla PPPT.


Roboty prowadzone były przez konsorcjum wykonawcze firm, na którego czele stanęło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” Sp. z o.o.

Efektem przeprowadzonej inwestycji jest wybudowanie na obszarze stref III – VI PPPT o pow. około 130 ha magistralnej sieci centralnego ogrzewania o długości 3 396 mb zlokalizowanej przy ul. Długa i Łukaszewicza. Sieć centralnego ogrzewania wykonana została w technologii rur preizolowanych Star Pipe 2 x φ114-200 mm, 2xφ139-225 mm, 2xφ168-250 mm, 2xφ273-400mm, 2xφ323-450. Sieć włączono w istniejącą linię napowietrzną 2xDn-600 mm, zamontowano dwie zasuwy regulacyjne, wykonano studnie zaworowe z kręgów betonowych oraz zawory odcinające preizolowane z odpowietrzeniem na odejściach od rury głównej. Sieć cieplna posiada wbudowany system alarmowy.

Niniejsze zadanie inwestycyjne PPPT S.A. zrealizował w ramach projektu pn. „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Jednostką wdrażającą dla przywołanego działania jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.


« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN