Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zakończenie budowy systemu dróg wewnętrznych PPPT

29-12-2006  Informacja archiwalna

W dniu 29 grudnia 2006 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na wykonaniu systemu dróg wewnętrznych PPPT.


Roboty prowadzone były od sierpnia br. przez konsorcjum wykonawcze płockich i regionalnych firm i przedsiębiorstw projektowych i budowlanych. Efektem przeprowadzonej inwestycji jest wybudowanie systemu 9,3 km dróg wewnętrznych obejmującego następujące obszary i ciągi komunikacyjne:

• ul. Długa stanowiąca główną oś komunikacyjną Parku Przemysłowego: długości ulicy 2,080 km, powierzchnia nawierzchni utwardzonych 15 350 m2. Na całym odcinku od ul. Zglenickiego do ul. Łukasiewicza wykonano jezdnię szerokości 6,00 m, z okrawężnikowaniem obustronnym typowym,
• ulica 11KL1/2 na odcinku od istniejącej ul. Łukasiewicza do istniejącej ul. Długiej długości 562,21 m - ulica lokalna z jezdnią dwupasmową, dwukierunkową o szerokości jezdni 5,50 m, z krawężnikami wystającymi i jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,50 m oddzielonym od jezdni pasem zieleni,
• ulica 05KZ1/2 na odcinku od istniejącej ul. Łukasiewicza do projektowanej ulicy 2KD1/2 długości 965,00 m. - ulica zbiorcza z jezdnią dwupasmową, dwukierunkową o szerokości jezdni 7 m, krawężniki obustronne, wystające i jednostronny chodnik o szerokości 1,50 m oddzielony od jezdni pasem zieleni,
• ulica 1KD1/21 na odcinku od istniejącej ul. Łukasiewicza poprzez skrzyżowanie z ulicami 11KL1/2 i 05KZ1/2, do istniejącej ul. Łukasiewicza długości 1816,50 m. - ulica o charakterze dojazdowym. Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa o szerokości 5,00 m. Krawężnik lewostronny wystający, prawostronny wtopiony. Ulica posiada zarezerwowany pas pod przyszły chodnik lub/i ścieżkę rowerową,
• ulica 12KL1/2 na odcinku od istniejącej ul. Długiej do ul. 07KD1/2 o długości 211 mb - ulica lokalna z jezdnią dwupasmową, dwukierunkową o szerokości 5,00 m, z obustronnym okrawężnikowaniem (wystającymi i wtopionym), z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,00 m przylegającym do jezdni,
• ulice: 02KD1/2 na odcinku od 05KZ1/2 do 07KD1/2 długości 579 mb, 03KD1/2 na odcinku od istniejącej ul. Dlugiej do 13KL1/2 (bez włączenia w 13KL) długości 546 mb, 04KD1/2 na odcinku od istniejącej ul. Długiej do 13KL1/2 (bez włączenia w 13KL) długości 546 mb, 05KD1/2 na odcinku od istniejącej ul. Długiej do 13KL1/2 (bez włączenia w 13KL) długości 546 mb, 06KD1/2 i 06aKD1/2 na odcinkach między ulicami 02, 05 i 07Kd1/2o łącznej długości 169 mb, 07KD1/2 na odcinku od 12KL1/2 do 13KL1/2 długości 411 mb. Jezdnie dwupasmowe, dwukierunkowe z obustronnym okrawężnikowaniem (wystającym i wtopionym). Szerokość jezdni 5,00 m bez chodników,
• ul. Kobiałka 13KL1/2 - ulica z jezdnią dwupasmową, dwukierunkową o długości 878,3 m, z obustronnym okrawężnikowaniem. Szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodnika 1,50 m,
• sieć magistralna kanalizacji opadowej o łącznej długości 8 644 m,
• sieć elektroenergetyczna ze słupami oświetleniowymi w ilości 336 sztuk.

Niniejsze zadanie inwestycyjne PPPT S.A. zrealizował w ramach projektu pn. „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Jednostką wdrażającą dla przywołanego działania jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN