Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania przetargowego przez PPPT SA

07-06-2011  Aktualności

PPPT S.A. rozstrzygnęła postępowanie dla przygotowania dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu kluczowego Spółki wraz z doradztwem.

Działając na podstawie pkt. 7 Szczegółowego Opisu Warunków, Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A., działając jako Zamawiający, zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – umowa dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 7.7 Szczegółowego Opisu Warunków, zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert:
K&K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska-Kuźma s.c., ul. B. Krzywoustego 40A, 02-496 Warszawa – Lider Konsorcjum,
Kancelaria Prawna Bożena Grabska, Al. Krakowska 19A, 05-820 Piastów – Członek Konsorcjum.

Załącznik:
Informacja_o_wyborze_oferty_i_udzieleniu_zamowienia_obsluga_prawna_projektu_kluczowego_PPPT.pdfInformacja o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN