Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przetargowego przez PPPT S.A.

04-05-2011  Aktualności

PPPT S.A. wszczyna postępowanie dla przygotowania dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu kluczowego Spółki wraz z doradztwem.


Z dniem 4 maja 2011 r. Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – umowa dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem”.

Niniejszym zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu i do złożenia oferty.

W załączeniu przedstawiamy Szczegółowy Opis Warunków udziału w niniejszym postępowaniu stanowiący integralną część niniejszego Zaproszenia.

Szczegółowy Opis Warunków dostępny jest również pod adresem internetowym: www.pppt.pl (szczegóły poniżej) oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Kryteria oceny ofert opisane zostały w Szczegółowym Opisie Warunków w pkt. 6 i dotyczą oceny oferty wg kryteriów:
• Cena (C) 50% max. 100 punktów,
• Doświadczenie (D) 50% max. 100 punktów.

Termin nadsyłania ofert upływa z dniem: 13 maja 2011 r. o godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. Płock, ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, I Piętro, pokój 102 lub przesłać pocztą na adres: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Płock, ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, Polska. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

Dokumentację w ramach niniejszego postępowania obejmującą List przewodni oraz Sczegółowy Opis Warunków udziału w postępowaniu znajdą Państwo nadto w sekcji Aktualne przetargi w zakładce O firmie (wejście również z granatowej belki na dole strony po kliknięciu słowa przetargi).

Załączniki:

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN