Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przetargowego przez PPPT S.A.

15-12-2011  Aktualności

PPPT S.A. wszczyna postępowanie w ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”.

 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (zwany dalej „Zamawiającym”) zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dla realizacji zamówienia pn.:
 
„Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek
Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora
Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”
w ramach zadania

„Zespół obiektów Data Center - elektroniczny ośrodek przetwarzania danych”

Realizowanego w ramach projektu:
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z dnia 18 maja 1964r. poz. 93 z późn. zm.), stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Ostateczną datą składania Ofert Wstępnych jest dzień 30 kwietnia 2012 r., godz. 11:30 CET
Jawne otwarcie Ofert Wstępnych nastąpi w dniu 30 kwietnia 2012 r., godz. 11:45 CET

 

Dokumentacja dla niniejszego postępowania dostępna również tutaj.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN