Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPPT S.A.

16-03-2011  Aktualności

W dniu 16 marca 2011 r. o godz. 14.00 w siedzibie spółki przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPPT S.A.


Akcjonariusze Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółki Akcyjnej mocą stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• zatwierdzili sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki w 2010 roku,
• zatwierdzili sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2010,
• zatwierdzili sprawozdanie rady nadzorczej spółki z działalności w 2010 roku,
• dokonali podziału zysku z działalności spółki w 2010 roku,
• udzielili absolutorium członkom zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku,
• udzielili absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN