Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
NOVA-GIPS S.A.
W wybudowanym przez inwestora zakładzie produkcyjnym wytwarzane będą innowacyjne płyty gipsowo-kompozytowe z gipsu syntetycznego, pochodzącego z Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. w Płocku. Zakład obejmuje halę produkcyjną
o powierzchni zabudowy ponad 6 tys. m2 oraz budynek socjalno-biurowy.

Fabryka zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej przy ul. Łukasiewicza ​o łącznej powierzchni ponad 3 ha. ​Inwestor zadeklarował utworzenie minimum 40nowych miejsc pracy, a wielkość nakładów finansowych związanych z realizacją inwestycji opiewa na kwotę 46 mln złotych.

NOVA-GIPS zajmuje się produkcją wyrobów budowlanych z gipsu i jest członkiem holdingu producentów materiałów budowlanych. Powołanie spółki w 2013 roku to wynik dążenia akcjonariuszy spółki do stworzenia holdingu producentów kompletnego systemu wyrobów dla lekkich konstrukcji budowlanych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach projektu pn. „Innowacyjna metoda produkcji nowatorskich płyt kompozytowo-gipsowych”.

Więcej informacji na stronie: www.novagips.com.pl  
​​
Wizualizacja inwestycji:
 
​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN