Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Inicjatywy klastrowe

PPPT S.A. jest przede wszystkim koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Powołanie klastra było wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wsparcie inicjatyw klastrowych” w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei clusteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. List intencyjny w sprawie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego sygnowali w dniu 26 marca 2014 r. przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji samorządowej, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Celem klastra jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra. Podmioty należące do klastra mogą otrzymać wsparcie w kojarzeniu partnerów biznesowych i naukowych, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zwłaszcza na innowacje, promocję przedsiębiorców zrzeszonych w klastrze w kraju i za granicą (np. misje zagraniczne) oraz koordynowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach klastra (np. zakupy grupowe), co niewątpliwie ma wpływ na poprawę konkurencyjności oraz potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej.

Szczegółowe informacje o Mazowieckim Klastrze Chemicznym są dostępne na stronie: www.klasterchemiczny.com

Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o inicjatywach klastrowych. ​

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny aktywnie angażuje się w inicjatywy klastrowe poprzez współudział w powstaniu Mazowieckiego Klastra Innowacji Społecznych czy uzyskanie członkostwa w Klastrze Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.
Informacje na temat Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej znajdują się na stronie​: www.klaster.napta.pl.


 
 

Marki Grupy ORLEN