Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego podzielone są na strefy o profilu usługowo-produkcyjnym oraz produkcyjno-przemysłowym z przeznaczeniem dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem ośrodków przemysłu i produkcji. Strefy położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN, a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej.

Od centrum miasta strefy dzieli zaledwie 10 minut jazdy samochodem. Tereny są korzystnie skomunikowane z Warszawą, Łodzią i Toruniem poprzez sieć istniejących szlaków drogowych. Ukończone autostrady i drogi ekspresowe przebiegające w pobliżu Płocka, zapewniają łatwy i komfortowy dojazd do stref. Międzynarodowe Lotnisko Chopina w Warszawie oddalone jest stąd o niespełna 2 godziny jazdy, a regionalne lotnisko w Modlinie jest osiągalne w niespełna 1 godzinę.


Charakterystyka stref terenów produkcyjno-przemysłowych

Tereny produkcyjno-przemysłowe stanowią I oraz II strefa inwestycyjna PPPT. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, technologiczna, badawczo-wdrożeniowa, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji chemicznej, biochemicznej, przetwórstwa produktów ropy naftowej oraz surowców powstałych z produkcji ropy naftowej. Łączny obszar terenów wynosi ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych, nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną, zlokalizowanych w administracyjnych granicach miasta Płocka, na wschód od Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w pobliżu węzła kolejowego rafinerii oraz spółki Basell Orlen Polyolefins.

Charakterystyka stref terenów usługowo-produkcyjnych

Tereny usługowo-produkcyjne stanowią strefy III, IV, V i VI PPPT. Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, administracyjno-biurowa, naukowa, usługowa oraz technologiczna. Łączny obszar terenów dostępnych dla inwestorów w strefach III-VI wynosi obecnie ok. 66 ha uzbrojonych gruntów inwestycyjnych znajdujących się w administracyjnych granicach Płocka. W obrębie stref III-VI komunikację umożliwiają nowo wybudowane drogi lokalne o łącznej długości blisko 9,3 km. Drogi oferowane inwestorom są jezdniami jednopasmowymi, jednokierunkowymi bądź dwukierunkowymi z obustronnym okrawężnikowaniem, oświetleniem oraz oznakowaniem poziomym i pionowym. W zależności od odcinka szerokość dróg waha się od 5m do 7m. Wzdłuż większości dróg wybudowane zostały chodniki dla pieszych o szerokości od 1,5m do 2m. Wewnętrzna sieć komunikacyjna stref III–VI połączona jest bezpośrednio z ulicami miasta w 7 punktach wylotowych zapewniających płynny wjazd i wyjazd ze stref. Tereny usługowo-produkcyjne charakteryzują się bardzo dogodnym dojazdem z centrum Płocka. Odległość od centrum administracyjnego PPPT wynosi ok 2,5 km. W bliskim sąsiedztwie stref zlokalizowana jest duża zajezdnia komunikacji miejskiej, bezpłatne miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, a także całodobowe parkingi strzeżone.


STREFA III
licząca
ok. 43 ha oferuje obecnie ok. 1 ha gruntów przeznaczonych na działalność produkcyjno-przemysłową, administracyjno-biurową, naukową, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5m do 6m. W strefie III swoje zakłady zlokalizowali następujący inwestorzy: Grupa B4, PaChemTech, NEO-TEC, IZO-BET, MASTERFLEX POLSKA, PUPH Politechnik, Elektrobudowa.


STREFA IV
oferuje ok.
24 ha gruntów przeznaczonych na działalność produkcyjno-przemysłową, administracyjno-biurową, naukową, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Strefa skomunikowana jest wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.


STREFA V
oferuje
ok. 28 ha gruntów przeznaczonych na działalność produkcyjno-przemysłową, administracyjno-biurową, naukową, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.


STREFA VI
oferuje
ok. 10 ha gruntów przeznaczonych na działalność produkcyjno-przemysłową, administracyjno-biurową, naukową, usługową oraz technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.


Charakterystyka pozostałych stref inwestycyjnych
STREFA VII
o powierzchni
ok. 24 ha wykorzystywana jest w całości pod działalność gospodarczą spółek otoczenia biznesowego PPPT.


STREFA VIII
o powierzchni
ok. 3,5 ha wykorzystywana jest w całości przez spółkę PCC Exol, na której inwestor zlokalizował wytwórnię etoksylatów.

 
STREFA IX
o powierzchni ok.
4,3 ha wykorzystywana jest w całości przez spółkę Flexpol, na której inwestor zlokalizował zakład wytwarzający orientowane folie BOPP.

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Inwestora i Marketingu w sprawie szczegółowych informacji o terenach inwestycyjnych.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN