Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi szkoleniowo-edukacyjne
Klienci PPPT mogą korzystać z usług Centrum Edukacji Sp. z o.o., placówki szkoleniowo-konsultingowej z udziałem kapitałowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., która oferuje szeroką gamę szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych oraz kursów językowych na wszystkich poziomach nauczania. Profesjonalizm, doświadczenie oraz współpraca z renomowanymi uczelniami dają gwarancję sukcesu. Zajęcia prowadzone są w kompleksie szkoleniowym Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kobylińskiego 25. Szczegółowy opis infrastruktury dydaktycznej oraz oferty szkoleniowej znajdą Państwo na stronie www.centrumedukacji.pl Do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci Centrum Edukacji Sp. z o.o., którzy nie tylko profesjonalnie doradzą przy doborze odpowiednich szkoleń, ale również szczegółowo odpowiedzą na wszystkie pytania.
 
W ramach usług realizowanych w standardzie Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, planujemy organizację szkoleń otwartych (uczestnictwo ogólnie dostępne) oraz zamkniętych (na indywidualne zamówienie) z zakresu: prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarzadzania projektami, funduszy unijnych na rozwój firmy, marketingu przedsiębiorstwa, współpracy nauki z biznesem, komercjalizacją technologii, zasad przygotowywania i składania wniosków z programów międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstwa, ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania jakością oraz zarzadzania finansami przedsiębiorstwa.
 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny inicjuje ponadto także działania zmierzającego do wsparcia szkolnictwa zawodowego i zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o usługach szkoleniowo-edukacyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN