Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi inkubacyjne
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa strategicznego oraz pozyskiwania środków na rozwój. Zapewniamy również kompleksową obsługę projektów klientów i partnerów PPPT S.A. oraz podmiotów należących do Mazowieckiego Klastra Chemicznego, które znajdują się w fazie koncepcyjnej oraz wspieramy start-upy przemysłowe i usługowe.

W ramach programu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego funkcjonuje Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP). Jego misją jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć własnego lokalu. Wystarczy dobry pomysł na rozwojowy biznes. AIP zajmują się prowadzeniem księgowości, tworzeniem umów, udzielaniem porad prawnych. Ponadto AIP udostępnia biuro, organizuje szkolenia, wspiera w reklamie i promocji. Chcąc założyć w firmę w AIP nie trzeba rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu nie trzeba płacić składki ZUS. Firma zarejestrowana w AIP korzysta z osobowości prawnej Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija "Innowacyjną Gospodarkę" w Polsce, by wprowadzić młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.

Szczegółowe informacje o Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Płocku są dostępne na stronie: www.aipplock.inkubatory.pl
 
Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o usługach inkubacyjnych.​
 
 

Marki Grupy ORLEN