Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zachęty inwestycyjne
Inwestorzy Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego mogą liczyć na atrakcyjne ulgi inwestycyjne w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
Inwestycjom na obszarze PPPT może być również przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku dochodowego. PPPT współpracuje obecnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Celem współpracy jest wspólne ofertowanie możliwości inwestycyjnych i programowych PPPT oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych, z uwzględnieniem planowanych działań w obszarze badawczo-rozwojowym oraz w ramach inicjatyw klastrowych.

Inwestorzy PPPT mają możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach rekrutacji zasobów ludzkich zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Na mocy porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku przedsiębiorcy zainteresowani lokalizacją inwestycji w PPPT otrzymają pomoc w celu pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Miejski Urząd Pracy w Płocku oferuje szereg możliwości finansowania kształcenia ustawicznego oraz podnoszenia i doskonalenia pracowników w ramach swojej działalności.
 
Oferujemy profesjonalną obsługę na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz szerokie  wsparcie w zakresie konsultacji technicznych, projektowania architektonicznego i technicznego. Służymy indywidualną pomocą w kontaktach z urzędami oraz innymi ośrodkami administracyjnymi. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości miejscowych uwarunkowań administracyjnych i lokalnego otoczenia gospodarczego jesteśmy w stanie odciążyć każdego inwestora z większości czasochłonnych formalności. Ułatwiamy przedsiębiorcom  dostęp do funduszy UE w trakcie procesu aplikacyjnego. Współpracujemy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i wspieramy inwestorów, którzy inwestując w PPPT zdecydują się na objęcie inwestycji obszarem specjalnej strefy ekonomicznej.

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Inwestora i Marketingu w sprawie szczegółowych informacji o zachętach inwestycyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN