Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia PPPT
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest inicjatywą przedstawicieli Miasta Płock i PKN ORLEN S.A., którzy w dniu
7 listopada 2003 roku podpisali porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem projektu PPPT.

Od dnia 14 lipca 2004 roku ustanowiono podmiot zarządzający strukturą PPPT w formie kapitałowej spółki prawa handlowego pod nazwą Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, w której po połowie udziałów objęły:
Miasto Płock i PKN ORLEN S.A..

Kolejnym krokiem było zawarcie trójstronnego porozumienia o współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej
dla tworzenia PPPT w dniu 2 listopada 2004 roku przez Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa PKN ORLE​N S.A. oraz Rektora Politechniki Warszawskiej.
 
„Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej i materialnej Parku Przemysłowego w Płocku” to projekt realizowany w PPPT według umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 30 grudnia 2004 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.3 ”Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, lata 2004-2006.

W dniu 5 stycznia 2005 roku uroczyście inaugurowano działalność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Do użytku oficjalnie zostało przekazane Centrum Administracyjne, które w pierwszym dniu funkcjonowania zasiedliło aż 13 firm.
 
Od 5 grudnia 2006 roku program rozwoju PPPT o łącznej wartości całkowitej ponad 122 milionów złotych znajduje się na liście projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, stanowiąc jednocześnie jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2007-2013.
 
Od lipca 2007 roku PPPT S.A. rozpoczęła proces sprzedaży nieruchomości​ i gruntowych dla inwestorów przemysłowych.
PPPT to około 200 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym około 130 ha terenów uzbrojonych w infrastrukturę techniczną
i materialną.​
 
W programie rozwoju PPPT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu​, w 2014 roku zrealizowano inwestycje budowy nowoczesnego Centrum Usług Korporacyjnego i Laboratorium Centralnego wraz zagospodarowaniem terenów, współfinansowane ze środków UE.

Grupę klientów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego tworzą obecnie lokatorzy Centrum Administracyjnego PPPT S.A. i Centrum Usług Korporacyjnych oraz inwestorzy zlokalizowani w strefach inwestycyjnych PPPT, reprezentujący szeroki wachlarz branż produkcji i usług. 
 
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN