Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt kluczowy RPO WM
W 2006 r. Zarząd PPPT S.A. opracował kompleksowy program rozwoju spółki na lata 2007-2013 pn.: „Budowa i rozwój komponentu technologicznego oraz naukowo badawczego PPPT w Płocku dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej”. Główne kierunki rozwoju Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego dotyczą stworzenia warunków dla pozyskania inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych (Business Process Outsourcing Centres, BPO/SSC) oraz inwestorów z sektora badawczo-rozwojowego.

Program rozwoju spółki został umieszczony na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako projekt kluczowy pn. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I.

W dniu 23 grudnia 2010 r. Zarząd PPPT S.A. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę dofinansowania projektu kluczowego, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W celu zapoznania się z zakresem rzeczowym, celami i zasięgiem projektu kluczowego prosimy o przejście do opisu projektu w sekcji Zobacz także.

Więcej informacji:


Kalina Niemirowska-Stefaniak
tel. +48 24 364 03 50
sekretariat@pppt.pl

 
 
 

Marki Grupy ORLEN