Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym

​​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest obszarem
inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie
Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe
i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji
Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy
i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R,
oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia
w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.
PPP-T oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych
terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną
infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe.
Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe
obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium
Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów
biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-
-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu
oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.
Jako instytucja otoczenia biznesu PPP-T świadczy na rzecz
swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych
na rzecz wsparcia i pobudzania przedsiębiorczości.
Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi,
przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami
otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi
Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność
B+R.

 
 

Marki Grupy ORLEN