Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Płock​i Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółkę Akcyjną. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

PPPT jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A., powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Grunty inwestycyjne obszaru Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego znajdują się w użytkowaniu wieczystym PKN ORLEN S.A. oraz stanowią własność Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. Część gruntów znajduje się również we władaniu Gminy Płock.

Profil wyjściowy PPPT definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i badawczo-rozwojowymi czy informatyką i telekomunikacją.


Baza surowcowa i produktowa jaką oferuje Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego otoczenia gospodarczego PPPT pozwalają 
na lokalizację i prowadzenie działalności przedsiębiorstw szerokiego wachlarza branż przemysłowych, produkcyjnych
i usługowych.


Na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego znajdują się funkcjonalne obiekty administracyjne z kompletnym zapleczem socjalnym niezbędnym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom przyszłym przedsiębiorcom zapewniamy dostęp do sprawnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz materialnej. Powstałe nowoczesne Centrum Usług Korporacyjnych i Laboratorium Centralne poszerzają możliwości rozwoju biznesu inwestorom i przyszłym przedsiębiorcom.

Oferta PPPT daje inwestorom możliwość zlokalizowania działalności w dynamicznie rozwijającym się mieście – ośrodku
o dużym potencjale gospodarczym, położonym w centrum Polski i Europy, gdzie silnie rozwinięte środowisko akademickie
i doświadczone zasoby ludzkie to gwarancja dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry dla każdego Klienta.


Dla wielu już okazaliśmy się Parkiem Nowych Możliwości. Przekonaj się, że możemy być nim także dla Ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.  ​​​

 
 

Marki Grupy ORLEN